środa, 25 maja 2016

Budowa sztachetki z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych wypadków.

Projekotwanie ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu prócz szczególnych przypadków.

Balustrady z plastyku na plot i bramę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane pośrodku dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu a także planowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania plotki z plastyku na plot i furtkę ze sztachet wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane plotki z plastyku na plot i furtkę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak projektowane sztachetki PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz